นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            


 ข่าวเด่น


 ปฏิทินกิจกรรม ปรัชญา ::

 " มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง "

 วิสัยทัศน์ ::

 “ มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม ” A Leading University in ASEAN Focusing on Transforming Life Quality and Innovations