យើងជាអ្នកណា

គម្រោងយូនីខេម ផ្ដោតទៅលើសាកលវិទ្យារដ្ឋទាំង៤ នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសកម្ពុជា ដែលបានស្ថាបនាឡើងក្នុងពេលថ្មីៗនេះ នៅតំបន់ពាយ័ព្យជិតព្រំដែនថៃ (សាកលវិទ្យាល័យ បាត់ដំបង (UBB) និងសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ​ (MCU) តំបន់អាគ្នេយ៍ជិតព្រំដែនវៀតណាម (សាកលវិទ្យាល័យ ស្វាយរៀង (SRU) និងសាកលវិទ្យាល័យ ជាស៊ីម​កំចាយមារ (CSUK)). ដែលបានដើរតួរយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស លើវិស័យកសិកម្ម នៅឯតំបន់ដាច់ស្រយាល។

កម្មវិធីប្រទេស

សាកលវិទ្យាល័​យ ជីរ៉ូណា
សាកលវិទ្យាល័យ​​ ផល សាបាថៃអ៊ឺរ៍​ ទូលួស III (UPS – ប្រទេសបារាំង)
សាកលវិទ្យាល័យ ហ្គិនត៍ (UGent - ប្រទេសប៊ែលហ្ស៊ីក)
Università degli Studi dell’Aquila (UNIVAQ – ប្រទេសអ៊ីតាលី)

ប្រទេសដៃគូរ

សាកលវិទ្យាល័យ បាត់ដំបង (UBB - ប្រទេសកម្ពុជា)
សាកលវិទ្យាល័យ​ មានជ័យ (MCU - ប្រទេសកម្ពុជា)
សាកលវិទ្យាល័យ ស្វាយរៀង (SRU - ប្រទេសកម្ពុជា)
សាកលវិទ្យាល័យ ជាស៊ីម កំចាយមា (CSUK - ប្រទេសកម្ពុជា)

ដៃគូរសហការ

មូលនិធិបរិស្ថានជាតិ ណាហ្កៅ (NEF - ប្រទេសជប៉ុន)
Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (LRMP – ប្រទេសបារាំង)
សាកលវិទ្យាល័យ​ អ៊ូបុនរ៉ាឆាថានី (UBU - ប្រទេសថៃ)
នាយកដ្ឋានអប់រំកម្រិតខ្ពស់ នៃក្រសួងអប់រំយុវជ​ន​​ និងកីឡា
សម្របសម្រួលដោយសាកលវិទ្យាល័យ ជីរ៉ូណា (UdG)
សមាជិកសមាគមក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

រដ្ឋបាល + បុគ្គលិលអប់រំ

UdG - អ្នកគ្រប់គ្រងគំរោង / Helena Guasch
UPS - Philippine Guillaume / Sovan Lek
Univaq - Marco Calabrese / Anna Tozzi
Ugent - Delfien Cloet / Peter Goethals
UBB - Vutha Or / Pao Srean
SRU - Serey Mardy / TUM Saravuth
MCU - Yorn Try / Nga Sam
CSUK - Than Khem / Yean Sambo

តំណាងដៃគូររង

MoEYS - Bunlay Nith
NEF - Kutsugi
UBU - Kanjana Payooha
LRMP - Corinne Lamarque

អ្នកសម្របសម្រួល

អឺរ៉ុប - Helena Guasch
កម្ពុជា - ស្រ៊ាន ពៅ

សមាជិក UNICAM
  • UdG - Helena Guasch - Anna Romaní  - MªDolors Balaguer - Emili Garcia-Berthou
  • UPS - Sovan Lek - Gaël Grenouillet - Christophe Thébaud
  • UGent - Peter Goethals - Pieter Boets
  • Univaq - Anna Tozzi - Pierugo Foscolo - Michele Anatone
  • UBB - Pao Srean - Chea Ratha - Sam Rany
  • MCU - Yorn Try - Ngy Socheat - Yorn Saroeun
  • SRU - Tum Saravuth - Serey Mardy - Hem Suntrakwadh
  • CSUK - Vannaro Pin - Tara Pin - Chanda Pin